موبایل‌دارها یکشنبه‌ها بیشتر خرید اینترنتی می‌کنند


بیشترین ترافیک شبکه‌های موبایلی برای انجام خریدهای اینترنتی روز یکشنبه انجام می‌شود و صاحبان دستگاه‌های الکترونیکی همراه یکشنبه‌ها بیشتر خرید می‌کنند.
 

 

 

بقیه در ادامه مطلب...